Buerger Hastalığı Girişimsel Tedavisi

Buerger Hastalığı (Tromboanjitis Obliterans) nedir? Genellikle orta ve küçük çaplı atardamar ve toplardamarları etkileyen, damar duvarlarında inflamasyon sonucu tıkanıklıklara neden olan bir damar hastalığıdır. Damarların tıkanmasının nedeni, özellikle orta ve küçük çaplı damarların tütün ürünlerine karşı vermiş olduğu olumsuz yanıttır. Hastalık büyük oranda 45 yaşından önce ortaya çıkar. Çok büyük oranda sigara içenlerde görülür. Erkeklerde daha fazla görülmektedir. Ateroskleroz ve diğer vaskülitlere bağlı damar hastalıklarından ayrılmalıdır. Buerger Hastalığı ile ilgili makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Buerger Hastalığı bulguları nelerdir?

 • Bacakta ve ayakta yürümekle ağrı (ilerleyen dönemlerde istirahatte de ortaya çıkar)
 • Baldırda kramp
 • Ayakta soğukluk ve renk değişiklikleri
 • Ellerde ve ayaklarda yaralar

Buerger Hastalığı tanısı nasıl konulur?

 • Klinik hikaye
 • Fizik muayene
 • Doppler Ultrasonografi incelemesi ile etkilenen damarlarda akım izlenmez.
 • Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ve Manyetik Rezonans Anjiyografi görüntülerinde etkilenen damarlarda tıkanıklıklar ve yeni gelişen spiral şekilli kollateral damarlar görülür. Damar duvarlarında aterosklerotik plaklar görülmez.
 • Konvansiyonel Anjiografi. Etkilenen damarlarda tıkanıklıklar ve spiral şekilli yeni gelişmiş yan damarların varlığı izlenir. Damar duvarlarında aterosklerotik plaklar görülmez.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

 • Tütün ürünlerinden uzak durulması hastalığın ilerlemesini engeller ve semptomlarda düzelme sağlayabilir.
 • Medikal tedavi
 • Sempatik blokajlar
 • Yaralara yönelik tedaviler
 • Cerrahi tedavi (By-pass)
 • Endovasküler tedavi

Endovasküler tedavi nasıl yapılır?

 • Endovasküler tedavi, tıkalı damardan kateter ve kılavuz teller kullanılarak geçilmesi ve balon anjiyoplasti yapılması işlemidir.
 • Tedavinin amacı tıkalı damarların açılarak ayağa kan akımının arttırılması, böylece yara iyileşmesinin hızlandırılması ve amputasyonun engellenmesidir.
 • Girişimsel işlem anjiyografi ünitesinde, lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir.
 • Anjiyografik görüntülerin alınıp damarların değerlendirilmesini takiben tıkalı damarlar farklı kateter – kılavuz teller kullanılarak geçilir ve kılavuz teller üzerinden ilerletilen balonlar ile anjioplasti işlemi uygulanır.
 • İşlemin teknik başarısı farklı çalışmalarda %67-100 arasında bildirilmiştir.
 • En az 1-2 hafta önce başlayarak tütün ürünlerinden tamamen uzaklaşmak gerekir. Tütün ürünlerinden uzaklaşmak, atardamarın anjiyoplastiye vereceği olumlu yanıtı çok büyük oranda arttırmaktadır.
%d blogcu bunu beğendi: