Derin Ven Trombozu Girişimsel Tedavisi

Derin ven trombozu, atardamarların bacağa getirdiği kanı kalbe götüren bacak toplardamarlarının pıhtı nedeniyle tıkanmasına verilen isimdir. Bacak toplardamar sistemi derin ve yüzeyel toplardamar sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bacağın birincil görev yapan toplardamar sistemi derin toplardamar sistemidir.

Derin Ven Trombozu risk faktörleri nelerdir?

 • Kan akımında yavaşlama ve hareketsizlik (özellikle uzun süren operasyonlar ve uzun süren yolculuklar gibi durumlarda. Bu gibi durumlarda varis çorabı giyilmesi koruyucu olabilir)
 • May-Thurner Sendromu (Batın alt bölgesinde sağ bacağa giden ana atardamarın sol bacağa giden ana toplardamara bası yapması sonucu ortaya çıkan durum)
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları
 • Genetik faktörler
 • Kateterler gibi damar içi yabancı cisimler
 • Flebit gibi damar duvarında inflamasyon oluşturan durumlar
 • Kullanılan bazı hormonal ve kemoterapötik ilaçlar
 • Obezite
 • Gebelik

Derin Ven Trombozu bulguları

 • Bacakta ödem
 • Ağrı
 • Renk değişikliği
 • Sıcaklık artışı

Derin Ven Trombozunun getirdiği riskler nelerdir?

 • Pulmoner emboli

  • Bacak toplardamarlarındaki pıhtının koparak akciğer toplardamarlarına ulaşması ve akciğer toplardamarlarını tıkaması sonucu ortaya çıkan durumdur.
  • Bacak damar tıkanıklığı durumlarında, nefes darlığı, nefesle ağrı ve kanlı öksürük varsa pulmoner emboliden şüphelenilmelidir.
 • Posttrombotik sendrom

  • Geç dönemde görülmektedir.
  • Toplardamarlardaki kapakçıkların hasarlanmasına bağlı venöz yetmezlik sonucu ortaya çıkar.
  • Ağrı, şişme, renk değişikliği ve yaralarla kendini gösterir.
  • Toplardamarlarda tekrar tıkanma riski artar.
  • Basınçlı elastik çorap kullanımı posttrombotik sendrom riskini azaltmaktadır.

Derin Ven Trombozu nasıl saptanır?

 • Fizik muaeyene
 • Laboratuvar tetkikleri
 • Doppler Ultrasonografi
 • Venografi

Derin Ven Trombozu Tedavi seçenekleri nelerdir?

 • Medikal tedavi

  • Pıhtılaşmayı önleyici veya pıhtı eritici ilaçlar
  • Altta yatan hastalığa yönelik tedaviler
 • Girişimsel tedavi

  • Trombolitik tedavi

    • Toplardamar içerisine yerleştirilen ve infüzyon kateteri adı verilen, kenarlarında çok sayıda delik bulunan kateterlerden pıhtı eritici ilaçlar verilerek pıhtının eritilmesi işlemidir.
  • Trombektomi

    • Özel kateterler ya da cihazlarla toplardamar içerisindeki pıhtının çıkarılması işlemidir.
  • Anjiyoplasti

    • Toplardamardaki tıkanıklık veya daralma olan bölgenin balon şişirilerek açılması işlemidir.
  • Stent yerleştirilmesi

    • Özellikle tıkanıklık ya da daralmanın kasık bölgesinin daha yukarısında olması ve balon anjiyoplasti işlemine yanıt alınamaması halinde, metalik stentler yerleştirilerek açılması işlemdir.
  • Kombine tedavi

   • Yukarıda bahsedilen tedavilerin birlikte uygulandığı durumlardır.

İşlemin riskleri nelerdir?

 • Damara giriş yerinde kanama
 • İşlem sırasında pıhtıların koparak akciğer toplardamarına gitmesi (pulmoner emboli). Bunu önlemek için inferior vena kava adı verilen batın bölgesindeki ana toplardamara filtre cihazı yerleştirilmesi gerekebilir.

Vena Kava Filtresi

 • Derin ven trombozlarında girişim öncesi, inferior vena kava adı verilen ana toplardamara filtre yerleştirilmesi, işlem sırasında pıhtıların koparak akciğer toplardamarına ilerlemesi riskini azaltmak amacıyla uygulanabilir.
 • Boyun sağındaki veya kasıktaki ana toplardamardan damar kılıfı yerleştirilmesini takiben venografi görüntüleri alınır ve filtre yerleştirilmesi işlemi gerçekleştirilir.
 
%d blogcu bunu beğendi: