Beyin Anevrizması Girişimsel Tedavisi

Beyin anevrizması, beyin damarlarından kaynaklanan ve normalde olmaması gereken çıkıntı veya baloncuklara verilen isimdir. Anevrizmaların duvarı normal damar duvarına göre daha zayıf olduğundan, damar sistemi içerisindeki ani basınç yükselmelerinde kanama riski bulunmaktadır. Beyin damarları, beyin zarları arasında ilerlediğinden kanama daha çok beyin zarları arasına olur. Ancak bazen beyin dokusu içerisine de kanama görülebilir. Beyin anevrizma tedavisi girişimsel radyolojik yöntemlerle ameliyatsız olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Beyin anevrizması sebepleri nelerdir?

 • Hipertansiyon
 • Ailesel yatkınlık
 • Travmalar
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Enfeksiyonlar
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Romatizmal hastalıklar
 • Sigara, alkol ve yabancı madde kullanımı
 • Bazı anevrizmaların sebebi bilinmemektedir.

Beyin anevrizması bulguları nelerdir?

 • Anevrizmalar daha çok bulundukları yere ve boyutlarına göre bulgu verirler.
 • Baş ağrısı
 • Görme alan bozuklukları ve çift görme
 • Göz kapağında düşüklük
 • Yüzün bir tarafında uyuşma
 • Anevrizma kanadıysa
  • Bulantı, kusma
  • Görme problemleri
  • Nöbet
  • Dikkat ve hafıza problemleri
  • Bilinç kaybı görülebilir.

Anevrizma tedavi seçenekleri nelerdir?

 • Cerrahi tedavi

  • Cerrahi operasyonla anevrizma bölgesine ulaşıp anevrizma boynuna klips yerleştirilerek damarla ilişkisinin kesilme işlemidir.
 • Endovasküler tedavi

Endovasküler beyin anevrizması tedavisi nasıl yapılır?

 • İşlem Girişimsel Radyoloji Ünitesinde gerçekleştirilir.
 • Uygun bir atardamardan girilerek damar kılıfı yerleştirilmesini takiben beyin anjiyografi işlemi yapılarak damarların görüntüsü alınır.
 • Uygun kateterler ve kılavuz tellerle anevrizmanın olduğu bölgeye ilerlenir ve anevrizma tedavisi gerçekleştirilir.
 • Endovasküler tedavi şeklini anevrizmanın yeri, boyutları ve yapısı belirlemektedir.

Endovasküler beyin anevrizması tedavi seçenekleri nelerdir?

 • Koil embolizasyon yöntemi

  • Anevrizmanın koil adı verilen spiral şekilli materyallerle doldurulması işlemidir.
  • Beyin anevrizması boynu genişse koillerin ana damara sarkmasını önlemek için balon veya stentler kullanılabilir.
 • Akım çevirici stentler

  • Anevrizmanın kaynaklandığı ana damara yerleştirilen ve akımı düzenleyen stentlerdir.
 • Sıvı embolizan ajanlar

  • Anevrizma boynunda balon şişirilmesini takiben anevrizma içerisine tıkayıcı maddenin verilmesi işlemidir.
 • Ana atardamarın kapatılması

  • Anevrizmanın kaynaklandığı ana damarın koiller ile kapatılması işlemidir.
  • İşlem öncesi balon oklüzyon testi ile beyin kan akımı ve fonksiyonları değerlendirilir.
  • Akım yönlendirici stentlerin kullanılmaya başlamasıyla daha az uygulanmaktadır.
 • Kaplı stent yerleştirilmesi

  • Anevrizmanın kaynaklandığı ana damara kaplı stent yerleştirerek anevrizmaya kan akımın kesilmesi işlemidir.
 • Anevrizma içi akım yönlendiriciler

  • Anevrizma içerisine “woven endobridge embolizasyon cihazları” yerleştirilerek yapılan embolizasyon işlemidir.

Endovasküler beyin anevrizması tedavisi sonrası takip nasıl yapılır?

 • Tedavi sonrası hastalar meydana gelebilecek komplikasyonlar açısından ilk 24 saat yoğun bakım ünitesinde takip edilirler.
 • Tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda MR anjiografi, 1. yılda konvansiyonel anjiografi incelemesi önerilir.
 • Sonrasında yılda bir BT ya da MR anjiografi önerilir.
 • Anevrizmada tekrar doluş izlenmesi durumunda uygun tedavi planlaması yapılır.
%d blogcu bunu beğendi: