Kanama Acil Girişimsel Tedavisi

Kanama, bazı durumlarda çok fazla miktarda olabilir ve kişinin hayatı tehdit eden durumlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda kanamaların olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale edilerek durdurulması gerekir.  

Travma, kronik enfeksiyonlar, ülserler, kan pıhtılaşma bozuklukları, vücuda uygulanan girişimler, geçirilmiş operasyonlar ve tümörler gibi sebepler kanamaya neden olabilir. Medikal ya da cerrahi olarak durdurulamayan, ya da cerrahi olarak durdurulması riskli olan kanamalarda, kanamaya neden olan odağın damar içerisinden kapatılması girişimsel yöntemlerle mümkün olabilmektedir. Buna embolizasyon adı verilmektedir. Kanamalar akut ya da kronik olabilir. Akut kanamalar kısa sürede hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkarabilirler. Kronik kanamalar kan hemoglobin düzeylerini azaltarak anemi oluşturur ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltırlar.

Kanama Problemi Olabilecek Organlar

  • Daha çok kronik enfeksiyon, bronşektazi, tümör ve travmalar sonucu ortaya çıkabilir.
  • Bu kanamalar sonucu özellikle öksürükle kan gelmesi görülür.
Akciğerde kanamaya neden olan anormal şekilli damarlar

Akciğerde kanamaya neden olan anormal şekilli damarlar

Embolizasyon yöntemi ile durdurulmuş kanama

Embolizasyon yöntemi ile durdurulmuş kanama

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 • Mide-barsak sistemi kanamaları (hematokezya ve melena)

  • Ülserler, tümörler ve damarsal problemler sonucu ortaya çıkabilir.
  • Kanamaya neden olan lezyona bağlı olarak kanama az veya hayatı tehdit edecek düzeyde çok olabilir. 
Kalın barsakta kanamaya neden olan damar problemi

Kalın barsakta kanamaya neden olan damar problemi

Embolizasyon yöntemi ile kapatılmış problemli damar

Embolizasyon yöntemi ile kapatılmış problemli damar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Burun kanamaları (epistaksis)

  • Travma, enfeksiyon, kanama bozuklukları nedeni ile ortaya çıkabilir ve medikal-cerrahi tedavi ile durdurulamazsa embolizasyon işlemi gerekebilir.
 • Böbrek ve mesane kanamaları (hematüri)

  • Taş kırma operasyonu, diğer geçirilmiş cerrahi işlemler, tümörler, kronik enfeksiyonlar ve kan pıhtılaşma bozuklukları sonucu ortaya çıkabilirler.
  • İdrarla birlikte kan gelmesi görülür. 

 

Taş kırma operasyonundan sonra sol böbrek atardamarında kanama

Taş kırma operasyonundan sonra sol böbrek atardamarında kanama

Embolizasyon yöntemi ile durdurulmuş kanama

Embolizasyon yöntemi ile durdurulmuş kanama

                 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vajinal kanama

  • Enfeksiyon, tümör ve hormonal problemler sebep olabilir.
 • Kas-iskelet sistemi kanamaları

  • Travma, tümör veya damarsal kaynaklı problemler sonucu görülebilir.
 • Geçirilmiş operasyonlara bağlı kanamalar

Kanama Embolizasyon Tedavisi

 • İşlem lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir. Bazı durumlarda genel anestezi altında işlem yapılması gerekebilir.
 • İşlemde, öncelikle kanayan damarın tespiti için anjiyografik görüntüleme yapılır.
 • Görüntüleme sonrası kanayan damarın saptanması halinde kateter adı verilen ince tüplerle damarın içerisine ilerlenir ve özel tıkayıcı maddeler kullanılarak kanayan damar kapatılır.
 • Kanayan damarın kapatılması sonrası kontrol anjiyografik görüntüler alınır ve kanamanın durduğunun saptanması halinde işlem sonlandırılır.
 
 
 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: