Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel Radyoloji Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik rezonans (MR) veya Floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri kullanarak vücuda tanısal veya tedavi amacıyla işlemler uygulayan bölümdür.

Neden Girişimsel Radyoloji?

 • Vücuda tanı veya tedavi amacıyla işlemler uygularken, hedef doku ve organın görüntülenmesi yapılan işlemleri daha güvenli hale getirmektedir. Böylece diğer doku ve organlara zarar verme riski minimuma inmektedir.
 • İşlemler hakkında fikir sahibi olunması, doğrudan ilgili birime yönlenmeyi sağlayacak ve büyük oranda zaman kaybının önüne geçilecektir.

Girişimsel Radyoloji Ünitelerinde hangi işlemler uygulanır?

 • Uygulanan işlemler damarsal (vasküler) ve damar-dışı (non-vasküler) işlemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Girişimsel Radyoloji İşlemleri nasıl gerçekleştirilir?

 • İşlemler çok büyük oranda iğne deliği kadar ufak bir yerden girilerek gerçekleştirilir.
 • İşlemlerin büyük çoğunluğu lokal anestezi ve hafif sedasyonla yapılır.
 • Çok ajite olan hastalarda veya hastanın bilinci yerinde değil ise genel anestezi altında işlemler uygulanır.

Direkt olarak girişimsel radyoloji ünitelerine muayene için başvurulabilir mi?

 • Birçok üniversite, eğitim-araştırma hastanesi ve büyük özel hastanelerde girişimsel radyoloji poliklinikleri bulunmakta olup direkt olarak hasta muayenesi ve hasta yatışı yapmaktadırlar.
Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

 

 • Karaciğer ve Safra Yolu Girişimleri

  • Tümör tedavileri (kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon)
  • Karaciğer atardamar ve toplardamarlarına yönelik yapılan trombolitik tedavi (pıhtı eritilmesi), balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri
  • TIPS (Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant)
  • Safra yolları tıkanıklıkları tedavisi (drenaj kateterleri, balon dilatasyonu, stent yerleştirilmesi, radyofrekans)
  • Safra kesesine drenaj kateteri yerleştirilmesi
  • Karaciğer kist tedavileri (Hidatid kist, basit kist, biloma)
  • Karaciğer apse tedavisi
    
 • Böbrek Girişimleri

  • Böbrek atardamar ve toplardamarlarına yönelik girişimler
  • Böbrek tümörleri embolizasyon ve ablasyon işlemleri
  • Perkütan Nefrostomi
  • Double J Stent yerleştirilmesi
  • Perkütan sistostomi
  • Böbrek kist tedavileri
  • Biyopsiler
    
 • Meme Girişimleri

  • Biyopsi
  • Kist aspirasyonu
  • Apse drenajı
  • Meme işaretleme
  • Klips yerleştirme
  • Kriyoablasyon
    
 • Tiroid Bezi Girişimleri

  • Biyopsiler
  • Kist drenajları ve tedavisi
  • Radyofrekans – Mikrodalga ablasyon
  • Alkol ablasyon
    
 • Diyaliz Girişimler İşlemler

  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • Diyaliz fistül girişimleri (anjiyoplasti, stent, tromboliz, trombektomi)
  • Ana toplardamar problemleri tedavisi (Santral venöz stenoz ve oklüzyonlar)
    
 • Kalıcı Damar Yolu İşlemleri

  • Port yerleştirilmesi
  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • PICC kateteri yerleştirilmesi
    
 • Drenaj İşlemleri

  • Perkütan apse drenajı
  • Perkütan ampiyem drenajı
  • Perkütan asit drenajı
  • Parasentez – Torasentez
  • Perkütan lenfosel drenajı
    
 • Kas-İskelet Sistemi Girişimleri

  • Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda Epidural Streoid İnjeksiyonu ve Sinir Kökü Blokajı
  • Osteoid Osteoma tedavisi
  • Tendon kılıfı injeksiyonları
 
%d blogcu bunu beğendi: