Doç. Dr. Ali Fırat
Girişimsel Radyolog - Interventional Radiologist

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel Radyoloji Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik rezonans (MR) veya Floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri kullanarak vücuda tanısal veya tedavi amacıyla işlemler uygulayan bölümdür.

Neden Girişimsel Radyoloji?

 • Vücuda tanı veya tedavi amacıyla işlemler uygularken, hedef doku ve organın görüntülenmesi yapılan işlemleri daha güvenli hale getirmektedir. Böylece diğer doku ve organlara zarar verme riski minimuma inmektedir.
 • İşlemler hakkında fikir sahibi olunması, doğrudan ilgili birime yönlenmeyi sağlayacak ve büyük oranda zaman kaybının önüne geçilecektir.

Girişimsel Radyoloji Ünitelerinde hangi işlemler uygulanır?

 • Uygulanan işlemler damarsal (vasküler) ve damar-dışı (non-vasküler) işlemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Girişimsel Radyoloji İşlemleri nasıl gerçekleştirilir?

 • İşlemler çok büyük oranda iğne deliği kadar ufak bir yerden girilerek gerçekleştirilir.
 • İşlemlerin büyük çoğunluğu lokal anestezi ve hafif sedasyonla yapılır.
 • Çok ajite olan hastalarda veya hastanın bilinci yerinde değil ise genel anestezi altında işlemler uygulanır.

Direkt olarak girişimsel radyoloji ünitelerine muayene için başvurulabilir mi?

 • Birçok üniversite, eğitim-araştırma hastanesi ve büyük özel hastanelerde girişimsel radyoloji poliklinikleri bulunmakta olup direkt olarak hasta muayenesi ve hasta yatışı yapmaktadırlar.
Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

 • Karaciğer ve Safra Yolu Girişimleri

  • Tümör tedavileri (kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon)
  • Karaciğer atardamar ve toplardamarlarına yönelik yapılan trombolitik tedavi (pıhtı eritilmesi), balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri
  • TIPS (Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant)
  • Safra yolları tıkanıklıkları tedavisi (drenaj kateterleri, balon dilatasyonu, stent yerleştirilmesi, radyofrekans)
  • Safra kesesine drenaj kateteri yerleştirilmesi
  • Karaciğer kist tedavileri (Hidatid kist, basit kist, biloma)
  • Karaciğer apse tedavisi
    
 • Böbrek Girişimleri

  • Böbrek atardamar ve toplardamarlarına yönelik girişimler
  • Böbrek tümörleri embolizasyon ve ablasyon işlemleri
  • Perkütan Nefrostomi
  • Double J Stent yerleştirilmesi
  • Perkütan sistostomi
  • Böbrek kist tedavileri
  • Biyopsiler
    
 • Meme Girişimleri

  • Biyopsi
  • Kist aspirasyonu
  • Apse drenajı
  • Meme işaretleme
  • Klips yerleştirme
  • Kriyoablasyon
    
 • Tiroid Bezi Girişimleri

  • Biyopsiler
  • Kist drenajları ve tedavisi
  • Radyofrekans – Mikrodalga ablasyon
  • Alkol ablasyon
    
 • Diyaliz Girişimler İşlemler

  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • Diyaliz fistül girişimleri (anjiyoplasti, stent, tromboliz, trombektomi)
  • Ana toplardamar problemleri tedavisi (Santral venöz stenoz ve oklüzyonlar)
    
 • Kalıcı Damar Yolu İşlemleri

  • Port yerleştirilmesi
  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • PICC kateteri yerleştirilmesi
    
 • Drenaj İşlemleri

  • Perkütan apse drenajı
  • Perkütan ampiyem drenajı
  • Perkütan asit drenajı
  • Parasentez – Torasentez
  • Perkütan lenfosel drenajı
    
 • Kas-İskelet Sistemi Girişimleri

  • Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda Epidural Streoid İnjeksiyonu ve Sinir Kökü Blokajı
  • Osteoid Osteoma tedavisi
  • Tendon kılıfı injeksiyonları
 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: