Doç. Dr. Ali Fırat Görüntüleme Yöntemleri Kılavuzluğunda Girişimsel Tedaviler

4

Obezite Girişimsel Embolizasyon Tedavisi

  Obezite, vücut yağ kütlesinin bireyin sağlığını bozacak şekilde aşırı artmasıdır. Obezite tedavisi ile vücut yağ kütlesinin normal sınırlar içerisine çekilmesi amaçlanır. Yetişkin bireylerde, yağ...

1

Hemoroid Embolizasyonu Girişimsel Tedavisi

Hemoroid girişimsel tedavisi ile hemoroide neden olan toplardamarları besleyen atardamar dallarının tıkayıcı maddeler ile kapatılması amaçlanır. Hemoroide halk dilinde “Basur” veya “Mayasıl” denilmektedir. Rektum veya...

4

Dalak Embolizasyonu Girişimsel Tedavisi

Dalak, batın sol üst kesiminde, diafram altında bulunan bir organdır. Komşuluğunda mide, pankreas, kalın barsak. sol böbrek ve böbreküstü bezi bulunur. Dalağın toplardamarı, barsaklardan gelen...

3

Tümör ve Kanser Girişimsel Tedavisi

Tümör latince kökenli bir kelime olup şişlik, yumru, ur anlamına gelmektedir. Tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümörler olmak üzere ikiye ayrılır. İyi...

1

Derin Ven Trombozu Girişimsel Tedavisi

Derin ven trombozu, atardamarların bacağa getirdiği kanı kalbe götüren bacak toplardamarlarının pıhtı nedeniyle tıkanmasına verilen isimdir. Bacak toplardamar sistemi derin ve yüzeyel toplardamar sistemi olmak...