İnme (felç) Girişimsel Radyolojik Tedavisi

Damar kaynaklı nedenlere bağlı olarak, aniden gelişen, beynin bir bölgesinin işlev bozukluğuna inme veya felç denilmektedir.

 • Nedenlerin büyük çoğunluğunu damar tıkanıklıkları (%80), daha az bir kısmını ise damar kanamaları (%20) oluşturmaktadır.
 • Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde, damarın beslediği beyin bölgesine kan ulaşamadığından, bu bölge oksijensiz kalır ve hücreler zarar görmeye başlar.
 • Bulgular, beynin zarar gören bölgesine ve tıkanıklığın süresine bağlı olarak  değişebilmektedir.
 • Dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık görülen 3. ölüm nedenidir.
 • İnme tedavisinde her dakikanın çok önemi vardır ve vakit kaybedilmeden hastanın hızlıca inme tedavisi yapılan bir merkeze ulaştırılması gerekmektedir.
 • Tedavide ilk 6 saat çok önemlidir.

İnme Bulguları

 • Vücudun bir yarısında uyuşukluk, güçsüzlük ve hareketsizlik
 • Konuşma problemleri
 • Görme problemleri
 • Algılamada ve iletişim kurmada problemler
 • Baş dönmesi ve denge kaybı
 • Baş ağrısı
 • Yutkunma problemleri

İnme Risk Faktörleri

 • Tansiyon yüksekliği
 • Şeker Hastalığı
 • Kolesterol yüksekliği
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Sigara
 • Hareketsiz yaşam tarzı
 • Obezite
 • Yanlış beslenme alışkanlıkları
 • İleri yaş

Önemli Noktalar

 • Risk faktörlerine ülkemizde sık rastlanmaktadır.
 • Beyin atardamarlarını tıkayan pıhtının kökeni çoğunlukla kalp ve şah damarlarıdır.
 • Yukarıdaki risk faktörlerine sahip bireylerin kalp ve damar hastalıkları açısından değerlendirilmeleri inme riskini büyük ölçüde azaltacaktır.
 • Şah damarlarına (karotis) yönelik olarak yapılan Doppler Ultrasonografi incelemesi, olası bir darlığın veya plağın erken saptanmasını sağlayarak, ileride gelişebilecek inme riskini büyük ölçüde azaltacaktır.

İnme Tedavisi

 • Medikal Tedavi

  • Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde hastanın toplardamarından pıhtı eritici ilaç verilerek yapılan tedavidir.
  • Tedavi olabildiğince erken dönemde uygulanmalıdır.
 • Endovasküler tedavi

Beyin sağ tarafını besleyen atardamarda tam tıkanıklık

Beyin sağ tarafını besleyen atardamarda tam tıkanıklık

Girişimsel tedavi sonrası tıkalı damarda açıklık sağlanmış

Girişimsel tedavi sonrası tıkalı damarda açıklık sağlanmış

                                                                        

 

 

 

 

 

 

İnme Endovasküler Tedavisi

  • İnme nedeniyle acil servise başvuran hastaya Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans incelemeleri yapılarak inmenin sebebi ve beynin hangi bölgesini etkilediği saptanır.
  • Tıkanıklığa bağlı inmelerde, hasta hızlıca anjiyografisi ünitesine alınarak genellikle kasık bölgesindeki atardamardan bir damar kılıfı yerleştirilir.
  • Kateterler kullanılarak boyun ve beyin atardamarları görüntülenir.
  • Tıkalı damarın görüntülenmesini takiben tıkanıklığa neden olan pıhtının temizlenmesi işlemine geçilir.
  • Damarı tıkayan pıhtı 3 şekilde temizlenebilir.
 • Mekanik aspirasyon

    •   Pıhtının, kateter adı verilen tüpler kullanılarak enjektöre çekilmesi işlemidir.
 • Stent

    • Pıhtının olduğu bölgede, pıhtı tutucu özellikte stentler açılarak pıhtının yakalanması ve çıkarılması işlemidir.
 • Tromboliz

   • Pıhtı eritici ilacın direkt tıkalı damardan verilmesi işlemidir.
   • Günümüzde tedavide çok daha az kullanılmaktadır.
 • Anjiyografi görüntülerinde boyun damarlarında darlık veya tıkanıklık saptanması durumunda stent yerleştirilerek tedavi edilir. Şah damar darlığı girişimsel tedavisi yazısını inceleyebilirsiniz. 
 • İşlem sonrası, hasta uygun tedavi protokolleri ile yoğun bakım ünitesine alınarak takip edilir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: