İnme (felç) Girişimsel Radyolojik Tedavisi

Damar kaynaklı nedenlere bağlı olarak, aniden gelişen, beynin bir bölgesinin işlev bozukluğuna inme veya felç denilmektedir.

 • Nedenlerin büyük çoğunluğunu damar tıkanıklıkları (%80), daha az bir kısmını ise damar kanamaları (%20) oluşturmaktadır.
 • Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde, damarın beslediği beyin bölgesine kan ulaşamadığından, bu bölge oksijensiz kalır ve hücreler zarar görmeye başlar.
 • Bulgular, beynin zarar gören bölgesine ve tıkanıklığın süresine bağlı olarak  değişebilmektedir.
 • Dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık görülen 3. ölüm nedenidir.
 • İnme tedavisinde her dakikanın çok önemi vardır ve vakit kaybedilmeden hastanın hızlıca inme tedavisi yapılan bir merkeze ulaştırılması gerekmektedir.
 • Tedavide ilk 6 saat çok önemlidir.

İnme Belirtileri Nelerdir?

 • Vücudun bir yarısında uyuşukluk, güçsüzlük ve hareketsizlik
 • Konuşma problemleri
 • Görme problemleri
 • Algılamada ve iletişim kurmada problemler
 • Baş dönmesi ve denge kaybı
 • Baş ağrısı
 • Yutkunma problemleri

İnme Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Tansiyon yüksekliği
 • Şeker Hastalığı
 • Kolesterol yüksekliği
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Sigara
 • Hareketsiz yaşam tarzı
 • Obezite
 • Yanlış beslenme alışkanlıkları
 • İleri yaş

Önemli Noktalar

 • Risk faktörlerine ülkemizde sık rastlanmaktadır.
 • Beyin atardamarlarını tıkayan pıhtının kökeni çoğunlukla kalp ve şah damarlarıdır.
 • Yukarıdaki risk faktörlerine sahip bireylerin kalp ve damar hastalıkları açısından değerlendirilmeleri inme riskini büyük ölçüde azaltacaktır.
 • Şah damarlarına (karotis) yönelik olarak yapılan Doppler Ultrasonografi incelemesi, olası bir darlığın veya plağın erken saptanmasını sağlayarak, ileride gelişebilecek inme riskini büyük ölçüde azaltacaktır.

İnme Tedavisinde Hangi Yöntemler Uygulanır? 

 • Medikal Tedavi. Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde hastanın toplardamarından pıhtı eritici ilaç verilerek yapılan tedavidir. Tedavi olabildiğince erken dönemde uygulanmalıdır.
 • Endovasküler tedavi

İnme Endovasküler Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • İnme nedeniyle acil servise başvuran hastaya Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans incelemeleri yapılarak inmenin sebebi ve beynin hangi bölgesini etkilediği saptanır.
 • Tıkanıklığa bağlı inmelerde, hasta hızlıca anjiyografisi ünitesine alınarak genellikle kasık bölgesindeki atardamardan bir damar kılıfı yerleştirilir.
 • Kateterler kullanılarak boyun ve beyin atardamarları görüntülenir.
 • Tıkalı damarın görüntülenmesini takiben tıkanıklığa neden olan pıhtının temizlenmesi işlemine geçilir.
 • Damarı tıkayan pıhtı 3 şekilde temizlenebilir.
 • Mekanik aspirasyon
  • Pıhtının, kateter adı verilen tüpler kullanılarak enjektöre çekilmesi işlemidir.
 • Stent
  • Pıhtının olduğu bölgede, pıhtı tutucu özellikte stentler açılarak pıhtının yakalanması ve çıkarılması işlemidir.
 • Tromboliz
  • Pıhtı eritici ilacın direkt tıkalı damardan verilmesi işlemidir.
  • Günümüzde tedavide çok daha az kullanılmaktadır.
 • Anjiyografi görüntülerinde boyun damarlarında darlık veya tıkanıklık saptanması durumunda stent yerleştirilerek tedavi edilir. Şah damar darlığı girişimsel tedavisi yazısını inceleyebilirsiniz. 
 • İşlem sonrası, hasta uygun tedavi protokolleri ile yoğun bakım ünitesine alınarak takip edilir.
%d blogcu bunu beğendi: