Böbrek Girişimsel Tedavi İşlemleri

Böbrek girişimsel işlemleri; böbreğin atardamarlarına, toplardamarlarına, toplayıcı sistemine, tümörlerine ve kistlerine yönelik yapılan işlemler ile böbrek biyopsileridir. 

Böbrek atardamarlarına yönelik yapılan işlemler

  • Atardamarlara yönelik yapılan işlemler anjiografi ünitelerinde, genellikle kasık bölgesindeki atardamardan girilerek gerçekleştirilir.
 • Renal artere stent yerleştirilmesi

  • Medikal tedaviye rağmen kontrol edilemeyen hipertansiyonda atardamarda darlık saptanması halinde stent yerleştirilmesi işlemidir.
  • Kateter ve kılavuz teller kullanılarak atardamardaki darlık geçilir ve darlık bölgesini içerisine alacak şekilde stent yerleştirilir. 
 • Embolizasyon

   • Embolizasyon işlemlerinde anjiografi görüntülerinin alınmasını takiben farklı tıkayıcı maddeler kullanılarak problemli damar içeriden kapatılır.
    • Atardamarlarda kanama saptanması halinde kanayan damar
    • İyi huylu büyümüş tümörlerin kanlanmasının azaltılması amacıyla tümörü besleyen damarlar
    • Atardamar ve toplardamar arasında anormal bağlantı olması durumunda (arteriyovenöz fistül)
 • Renal anjiyoplasti

   • Fibromüsküler displazi gibi atardamarda daralma yapan durumlarda balon anjiyoplasti işlemi uygulamasıdır.

Böbrek toplardamarlarına yönelik yapılan işlemler

 • Tromboliz ve trombektomi

  • Toplardamarlarda pıhtıya bağlı tıkanıklık olması durumunda pıhtının, pıhtı eritici ilaçlarla eritilmesi veya kateterlerle alınması işlemidir.

Böbrek toplayıcı sistemine yönelik yapılan işlemler

 • Perkütan nefrostomi

  • Toplayıcı sistemde, idrarın taş ya da tümör nedeniyle idrar torbasına akamaması sonucu oluşan genişlemeye (hidronefroz) kateter yerleştirilerek boşaltılması işlemidir.
  • Kanalın tıkanması sonucu renal pelvis genişler ve bu genişleme zamanla böbreğe zarar vermeye başlar. Böbreğin zarar görmemesi için kateterler ile toplayıcı sistemde biriken idrarın dışarı alınması gerekmektedir.  
 • Double J stent yerleştirilmesi

  • Böbrek – mesane arasındaki kanalda daralma veya tıkanma olması durumunda bu kanala stent yerleştirilmesi işlemidir.
  • Double J stentler böbrekten veya mesaneden geçilerek yerleştirilebilir. 
  • Kateter yardımıyla kılavuz teller kullanılarak tıkanıklığın geçilmesini takiben double J stentler bir ucu mesane diğer ucu renal pelviste olacak şekilde yerleştirilir. 
  • Renal pelviste bulunan idrar Double J stentin kenarlarındaki delikler aracılığıyla mesaneye akar ve toplayıcı sistemdeki genişleme önlenir. 
  • Zamanla double J stentlerde tıkanmalar olabilir ve yenisi ile değiştirmek gerekebilir. 
 • Metalik stent yerleştirilmesi

  • Üreter adı verilen kanalda kötü huylu tümörler nedeniyle tıkanıklık olması durumunda kanalı açık tutmak için metalik stentler yerleştirilmesi işlemidir.
 • Perkütan sistostomi

  • İdrarını yapamayan ve sonda yerleştirilemeyen hastalarda ultrasonografi kılavuzluğunda batın alt kesiminden iğne ile girilerek mesaneye kateter yerleştirilmesi işlemidir. Yerleştirilen kateterle mesanedeki idrar torbaya boşaltılır.

Böbrek tümör tedavileri

 • Tedaviye uygun olması halinde tümörler radyofrekans, mikrodalga veya kriyoablasyon yöntemleri ile tedavi edilebilirler.

Böbrek kist tedavileri

 • Büyük boyutlara ulaşan, hastada klinik bulgulara sebep olan kistler perkütan kist tedavisi yöntemiyle tedavi edilebilirler.
 • Kist içerisine özel kateterler yerleştirilerek kist içeriği aspire edilir ve kistin toplayıcı sistem ile ilişkili olmadığının gösterilmesi sonrası sklerozan madde verilerek tedavi edilir.

Biyopsiler

 • Parankimal hastalığın veya böbrekte bulunan bir kitlenin kaynağını saptamak amacıyla özel iğnelerle, lokal anestezi ve sedasyon altında böbrekten parçalar alınması işlemidir. Alınan parçalar özel solüsyonlar içerisine konularak tanı için patoloji laboratuvarına gönderilir.
 

Böbrek Girişimsel işlemlerin riskleri

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Anjioplasti ve stent işlemlerinde damarın yırtılması riski. Bu gibi durumlarda kaplı stent yerleştirilmesi ya da cerrahi operasyon gerekebilir

Girişimsel işlemler nasıl gerçekleştirilir?

 • İşlemler büyük çoğunlukla lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir
 • Genellikle günübirlik işlemler olup bazı durumlarda hastanın yatırılarak takip edilmesi gerekebilir.
 
 
%d blogcu bunu beğendi: